Praktijk M.L.A. Jansen – Op 1 Lijn Gezondheidscentrum – Dordrecht

Gezondheidscentrum Op 1 Lijn

Op deze site vindt u alle informatie en het meest recente nieuws over de vier zelfstandige huisartsenpraktijken die binnen ons gezondheidscentrum gevestigd zijn.

Informatie per huisartsenpraktijk vindt u op de specifieke pagina’s te bereiken via het menu aan de linkerzijde.

Praktijk M.L.A. Jansen

M.L.A.Jansen, huisarts

  Annelies, assistente        Mariska, assistente       Annette, assistente

 

 

 

 

Belangrijke meedeling: vanaf 01-06-2023 is er vanwege personeelsgebrek  mogelijk geen assistente aanwezig op de woensdagochtend en de donderdagmiddag. De bereikbaarheid kan      daarom niet optimaal zijn. Voor medische spoedsituaties is de praktijk vanzelfsprekend wel bereikbaar. Er is een vacature ontstaan. Vanwege het [landelijk] gebrek aan beschikbare doktersassistenten, is er pas vanaf 21-08-2023 weer een volledige bezetting.

 

 

 

 

Welkom op de website van onze huisartspraktijk!

Naast de standaardfaciliteiten van huisartsenzorg bieden wij ook E-health in de vorm van een patientenportaal aan. Daarmee kunt u online afspraken maken, herhaalrecepten bestellen en voor niet spoedeisende situaties een e-consult aanvragen. Tevens is het mogelijk een selectie van uw gegevens in het medisch dossier, zoals bijvoorbeeld uitslagen van bloedprikken, in te zien.  Dit gaat via een app: Uw Zorg Online. Voor toegang tot Uw Zorg Online moet u zich registreren door een account aan te maken. Dat kan alleen voor uzelf als u 16 jaar of ouder bent en de beschikking hebt over een eigen emailadres. Nadat u zich heeft geregistreerd dient u deze  aanmelding eenmalig persoonlijk te bevestigen aan de balie bij uw praktijk zodat uw medische privacy gewaarborgd is en blijft!

 

De praktijk is vanwege vakantie van 29 juli tot en met zondag 20 augustus  gesloten.

Uitsluitend voor spoed is er een waarneming. Dit gaat volgens de 1e letter van uw achternaam.

 

Van 31 juli t/m 11 augustus is in geval van spoed de waarneming als volgt:

A t/m J : Dr. van der Wekken op tel. nr. :  6.13.92.01

K t/m Z : Dr. van Eijsden op tel. nr. :  6.13.50.96

Van 14 t/m 18 augustus is in geval van spoed de waarneming als volgt:

A t/ H : Dr. van der Wekken op tel. nr. :  6.13.92.01

I t/m Q : Dr. van Eijsden op tel. nr. :  6.13.50.96

R t/m Z : Dr. Weyters op tel.nr.: 6.13.54.88

Voor spoed in avond, nacht, weekenduren kunt u bellen met de huisartsenpost op nummer 078-20.200.20

 

Klik op  E-health  om u te registreren of in te loggen voor het online maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten of het stellen van een niet spoedeisende vraag (e-consult). Wij streven er naar uw e-consult zo spoedig mogelijk maar zeker binnen 2 dagen te beantwoorden.  

Tijdens vakanties / afwezigheid  is het NIET mogelijk afspraken te maken of herhaalrecepten aan te vragen via E-health!

 

 

Bij het maken van een afspraak bij de huisarts zal de assistente vragen naar de reden van uw bezoek aan de praktijk. Dit om U zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen. Dit geldt ook als u een visite aanvraagt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk een videoconsult af te spreken. Het consult vindt dan middels beeldbellen plaats. Dit gaat via cBoards-Caresharing: een beveiligde verbinding. Daarvoor heeft u een smartphone, tablet of PC/laptop en een emailadres nodig. U ontvangt van ons een email waarbij u vlak voor de afgesproken tijd de link in deze mail moet aanklikken. Dan komt u in onze digitale wachtkamer.

Een goede, onafhankelijke site met begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekte is Thuisarts.nl.  Antwoorden op  veel vragen rond gezondheid en ziekte zijn op deze site terug te vinden. Ter voorbereiding op een consult of om na een consult nog eens na te lezen. Maar ook ter vervanging van een consult als uw vraag met de gevonden informatie voldoende is beantwoord.

De praktijk is op woensdagmiddag gesloten.

Bij de assistente kunt u na afspraak terecht voor injecties, stikstofbehandeling voor wratten, oren uitspuiten, uitstrijkjes, hechtingen verwijderen , bloeddrukmeting en urine – en bloedonderzoek. Het kan zijn dat voor onderzoek en/of thuismonitoring instrumenten zoals bijvoorbeeld een glucosemeter, saturatiemeter of een digitale bloeddrukmeter tijdelijk aan u wordt uitgeleend. Ons streven is het resultaat van deze metingen geautomatiseerd in uw dossier te verwerken.

 

Accreditatie: De huisartspraktijk van dokter M.L.A. Jansen heeft het accreditatie-keurmerk van de NHG behaald. Dit houdt in dat er gelet wordt op de kwaliteit van de  medische zorg en de praktijkorganisatie. Ook wordt belang gehecht aan de mening van de  ingeschreven patienten over de geleverde zorg. Dit keurmerk wordt jaarlijks getoetst.