Praktijk E.N. van der Wekken – Op 1 Lijn Gezondheidscentrum – Dordrecht

Gezondheidscentrum Op 1 Lijn

Op deze site vindt u alle informatie en het meest recente nieuws over de vier zelfstandige huisartsenpraktijken die binnen ons gezondheidscentrum gevestigd zijn.

Informatie per huisartsenpraktijk vindt u op de specifieke pagina’s te bereiken via het menu aan de linkerzijde.

Praktijk E.N. van der Wekken

       

E.N. van der Wekken, huisarts          Leontine, assistente

Sanne, assistente

 

De praktijk van dokter van der Wekken is op dit moment gesloten  voor nieuwe patiënten.

 

De praktijk is van vrijdag 11 juli  tot en met zondag 4 augustus 2024 gesloten wegens vakantie.

Bij medische urgentie kunt u contact opnemen met de waarneming volgens onderstaand achternaamschema:

 

A t/m H       M.L.A. Jansen          078-614 74 42

I t/m Q        W. van Eijsden          078-613 50 96

R t/m Z       B.J. Weijters              078-613 54 88

 

 

 

Klik op  E-health  om u te registreren of in te loggen voor het online maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten of het stellen van een niet spoedeisende vraag (e-consult). Nadat u zich heeft geregistreerd dient u deze  aanmelding eenmalig persoonlijk te bevestigen aan de balie bij uw praktijk zodat uw medische privacy gewaarborgd is en blijft! Wij streven ernaar om E-consulten zo snel mogelijk en maximaal binnen 2 werkdagen te beantwoorden

Tijdens vakanties  is het NIET mogelijk afspraken te maken of herhaalrecepten aan te vragen via E-health!

De praktijk is gesloten op de donderdagmiddag.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dit om een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is  (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Dit geldt ook bij het aanvragen van een visite.
U kunt voor een afspraak bellen tussen 8.00 en 11.00.

Heeft u meerdere klachten of vragen, geef dit aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen wij hiermee rekening houden in de agenda.

U kunt ook een afspraak  bij de assistentes maken voor o.a. injecties, stikstofbehandeling voor wratten, oren uitspuiten, uitstrijkjes, bloeddrukmeting, hechtingen verwijderen en urine onderzoek.

Accreditatie: De huisartspraktijk van dokter E.N. van der Wekken heeft het accreditatie-keurmerk van de NHG behaald. Dit houdt in dat er gelet wordt op de kwaliteit van de  medische zorg en de praktijkorganisatie. Ook wordt belang gehecht aan de mening van de  ingeschreven patienten over de geleverde zorg. Dit keurmerk wordt jaarlijks getoetst.