Praktijk W.A. van Eijsden – Op 1 Lijn Gezondheidscentrum – Dordrecht

Gezondheidscentrum Op 1 Lijn

Op deze site vindt u alle informatie en het meest recente nieuws over de vier zelfstandige huisartsenpraktijken die binnen ons gezondheidscentrum gevestigd zijn.

Informatie per huisartsenpraktijk vindt u op de specifieke pagina’s te bereiken via het menu aan de linkerzijde.

Praktijk W.A. van Eijsden

 

 

 

W.A. van Eijsden, huisarts                      Simone, assistente                        Fabiènne, assistente

     

 

     

Sanne, assistente                          Gaby, assistente in opleiding

                                                                          
Klik op bovenstaande foto’s voor details en werkdagen van onze medewerkers.

 

Van maandag 10  t/m vrijdag 28  juni  is de praktijk van dr. van Eijsden wegens vakantie gesloten.

Bij medische urgentie kunt u contact opnemen met de waarneming volgens onderstaand achternaamschema:

A t/m H       M.L.A Jansen           6.14.74.42

I t/m Q        B Weijters                  6.13.54.88

R t/m Z       E. vd Wekken            6.13.92.01

 

De praktijk van dokter van Eijsden is op dit moment gesloten  voor nieuwe patiënten.

 

Telefoonnummer: 078-6135096

Bereikbaar tussen 08:00-11:00 uur en tussen 14:00-15:00 uur.

Bij spoedgevallen op werkdagen van 08:00-17:00 uur:      Spoedlijn: 06 25 11 11 61

Na 17:00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.  Tel: 078-20 2o0 20

Welkom bij onze praktijk!

Op 1 januari 2021 heeft W.A. van Eijsden, huisarts, de praktijk overgenomen van dr. Nieboer en dr. Raaff.

In 2019 heb ik de Huisartsenopleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgerond.  Hiervoor heb ik gewerkt bij de Chirurgie en Interne geneeskunde in het Amphia ziekenhuis te Breda. Als huisarts geniet ik het meest van de veelzijdigheid van het vak en daarnaast het contact dat je opbouwt met de mensen. Wij streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk binnen onze mogelijkheden te helpen en te zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit.

Sinds kort werken wij met een extra assistente op de woensdag en donderdag. Op deze dagen is het mogelijk om een afspraak in te plannen om bij de assistente verschillende zaken te laten nakijken. Vraag hier zeker naar aan de telefoon. U moet hierbij denken aan:

  • oorpijn/verstopte oren
  • wratten/bekende plekjes op de huid waarvoor stikstof nodig is
  • biopten en shave excisies
  • kleine wonden en trauma’s
  • injecties met vitamine B12/andere medicatie
  • verschillende onderzoeken: audiometrie/bloeddruk/urine/ECG

Wij maken gebruik van een zorgportaal/E-health. Hiermee kunt u online  een afspraak maken (voornamelijk in de ochtend), het aanvragen van herhaalrecepten of het stellen van een niet spoedeisende vraag (e-consult). Tevens kunt u ook labuitslagen en een gedeelte van uw dossier inzien.  Klik op    E-health  om u te registreren of in te loggen voor het zorgportaal.

Tijdens vakanties  is het NIET mogelijk afspraken te maken of herhaalrecepten aan te vragen via E-health!

U kan ook Uw zorg online app downloaden op uw telefoon en op die manier toegang krijgen tot het zorgportaal!

Nadat u zich heeft geregistreerd dient u deze  aanmelding eenmalig persoonlijk te bevestigen aan de balie bij uw praktijk zodat uw medische privacy gewaarborgd is en blijft! Tevens is het mogelijk dat wij u uitnodigen en dan is het account meteen actief!

Wij streven ernaar om de E-consulten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, te beantwoorden.

 

 

Afspraken:

Als u een afspraak maakt op het spreekuur, zijn er maximaal 10 minuten beschikbaar. Als u langere tijd nodig heeft, voor meerdere klachten of iets waar uitgebreider aandacht aan besteed moet worden (spanningsklachten, moeheidsklachten, ingreepjes of het plaatsen van een spiraal), is het belangrijk dat u dat aangeeft bij  het plannen van de afspraak.
Onze assistentes zijn zeer ervaren en daarom goed in staat met u te overleggen over de ernst van uw klacht en de mate van spoed. Verder voeren zij zelfstandig verrichtingen uit, zoals het maken van uitstrijkjes, het maken van een  ECG, urine onderzoek, het uitspuiten van oren, het wrattenspreekuur, het meten van uw bloeddruk, glucose, Hb, het toedienen van injecties en het afnemen van een gehoortest ( audiogram) en doppleronderzoek.

 

De praktijk is vanaf  september 2019 gesloten op dinsdagmiddag.

 

Accreditatie: De huisartspraktijk van dokter van Eijsden heeft het accreditatie-keurmerk van de NHG behaald. Dit houdt in dat er gelet wordt op de kwaliteit van de  medische zorg en de praktijkorganisatie. Ook wordt belang gehecht aan de mening van de  ingeschreven patiënten over de geleverde zorg. Dit keurmerk wordt jaarlijks getoetst.