Praktijk W.A. van Eijsden – Op 1 Lijn Gezondheidscentrum – Dordrecht

Gezondheidscentrum Op 1 Lijn

Op deze site vindt u alle informatie en het meest recente nieuws over de vier zelfstandige huisartsenpraktijken die binnen ons gezondheidscentrum gevestigd zijn.

Informatie per huisartsenpraktijk vindt u op de specifieke pagina’s te bereiken via het menu aan de linkerzijde.

Praktijk W.A. van Eijsden

W.A. van Eijsden, huisarts

Fabiënne, assistente

Simone, assistente

 

 

 

 

 


Afwezig: 13 juni  t/m  1 juli
Waarneming uitsluitend bij medische urgentie:
A  t/m H       M.L.A.Jansen            614 74 42
I  t/m  Q        B.J. Weijters             613 54 88
R  t/m  Z       E.N. vd Wekken        613 92 01
Tijdens vakanties  is het NIET mogelijk afspraken te maken of herhaalrecepten aan te vragen via E-health!

Welkom bij onze praktijk!

Op 1 januari 2021 heeft W.A. van Eijsden, huisarts, de praktijk overgenomen van dr. Nieboer en dr. Raaff.

Klik op E-health  om u te registreren of in te loggen voor het online maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten of het stellen van een niet spoedeisende vraag (e-consult). Tevens kunt u ook labuitslagen en een gedeelte van uw dossier inzien.

Wij streven ernaar om de E-consulten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, te beantwoorden.

Nadat u zich heeft geregistreerd dient u deze  aanmelding eenmalig persoonlijk te bevestigen aan de balie bij uw praktijk zodat uw medische privacy gewaarborgd is en blijft!

Tevens is het mogelijk dat wij u uitnodigen en dan is het account meteen actief!

Afspraken:

Als u een afspraak maakt op het spreekuur, zijn er maximaal 10 minuten beschikbaar. Als u langere tijd nodig heeft, voor meerdere klachten of iets waar uitgebreider aandacht aan besteed moet worden (spanningsklachten, moeheidsklachten, ingreepjes of het plaatsen van een spiraal), is het belangrijk dat u dat aangeeft bij  het plannen van de afspraak.
Onze assistentes zijn zeer ervaren en daarom goed in staat met u te overleggen over de ernst van uw klacht en de mate van spoed. Verder voeren zij zelfstandig verrichtingen uit, zoals het maken van uitstrijkjes, het maken van een  ECG, urine onderzoek, het uitspuiten van oren, het wrattenspreekuur, het meten van uw bloeddruk, glucose, Hb, het toedienen van injecties en het afnemen van een gehoortest ( audiogram) en doppleronderzoek.

De praktijk is vanaf  september 2019 gesloten op dinsdagmiddag.

Aanwezigheid assistentes:

Simone Maandag en donderdag, afwisselend de dinsdagochtend
Fabienne
Woensdag en vrijdag, afwisselend de dinsdagochtend

Accreditatie: De huisartspraktijk van dokter van Eijsden heeft het accreditatie-keurmerk van de NHG behaald. Dit houdt in dat er gelet wordt op de kwaliteit van de  medische zorg en de praktijkorganisatie. Ook wordt belang gehecht aan de mening van de  ingeschreven patiënten over de geleverde zorg. Dit keurmerk wordt jaarlijks getoetst.