POH-GGZ – Op 1 Lijn Gezondheidscentrum – Dordrecht

Gezondheidscentrum Op 1 Lijn

Op deze site vindt u alle informatie en het meest recente nieuws over de vier zelfstandige huisartsenpraktijken die binnen ons gezondheidscentrum gevestigd zijn.

Informatie per huisartsenpraktijk vindt u op de specifieke pagina’s te bereiken via het menu aan de linkerzijde.

POH-GGZ

Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn in de huisartsenpraktijk.

In ons gezondheidscentrum zijn 2 praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam;

mevr. I. Veth                                    mevr. M. Kocken

 

     

 

Zij werken samen met uw huisarts. Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. Er zijn geen kosten voor u aan verbonden.

In een gesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van, of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH-GGZ zal dit advies met u en de huisarts bespreken.

De POH-GGZ kan daarbij dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen.
  • het geven van advies over verdere behandeling en verwijzing.
  • preventie van een eventuele terugval.
  • ondersteunen door zelf-management/e-health programma’s
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk.
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland.