Klachtenprocedure – Op 1 Lijn Gezondheidscentrum – Dordrecht

Gezondheidscentrum Op 1 Lijn

Op deze site vindt u alle informatie en het meest recente nieuws over de vier zelfstandige huisartsenpraktijken die binnen ons gezondheidscentrum gevestigd zijn.

Informatie per huisartsenpraktijk vindt u op de specifieke pagina’s te bereiken via het menu aan de linkerzijde.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een van onze praktijken?
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.
Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met een van onze medewerkers van onze praktijken. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Het ligt voor de hand dat u eerst de medewerker aanspreekt die volgens u verantwoordelijk is of een van de artsen.
Komt u er samen niet uit, of vindt u uw klacht te ernstig om rechtstreeks met hen te bespreken, dan kunt u een klachtenformulier invullen en inleveren. Als u het formulier hebt ingevuld zorgen wij ervoor dat binnen een week de klacht met de desbetreffende medewerker is besproken en nemen wij contact met u op.

Het klachtenformulier kunt u downloaden door HIER te klikken.

 

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij onze huisartsenpraktijken zijn aangesloten.

Ook wanneer u uw klacht niet direct met de medewerkers uit onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht bij deze Klachtencommissie indienen.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088- 0229100
info@skge.nl