Patiënten enquête – Op 1 Lijn Gezondheidscentrum – Dordrecht

Gezondheidscentrum Op 1 Lijn

Op deze site vindt u alle informatie en het meest recente nieuws over de vier zelfstandige huisartsenpraktijken die binnen ons gezondheidscentrum gevestigd zijn.

Informatie per huisartsenpraktijk vindt u op de specifieke pagina’s te bereiken via het menu aan de linkerzijde.

Patiënten enquête

In het kader van ons kwaliteitsbeleid houden wij om de 3 jaar een patiënten enquête.
Dit jaar gaan de vragen over de praktijken van  M.L.A. Jansen en E.N. van der Wekken en over de artsen zelf.

Wij stellen het erg op prijs als u de moeite neemt de vragenlijsten over uw huisarts en de praktijk in te vullen.
Het kost u 5 tot 10 minuten van uw tijd en de antwoorden worden anoniem verwerkt.

Wilt u meewerken aan het verbeteren van onze kwaliteit van zorg? Klik dan op één van onderstaande links.

Praktijk M.L.A.Jansen

 M.L.A. Jansen

 

Praktijk E.N. van der Wekken

 E.N. van der Wekken