Praktijk E.N. van der Wekken

Klik op  E-health  om u te registreren of in te loggen voor het online maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten of het stellen van een niet spoedeisende vraag (e-consult).
Nadat u zich heeft geregistreerd dient u deze  aanmelding eenmalig persoonlijk te bevestigen aan de balie bij uw praktijk zodat uw medische privacy gewaarborgd is en blijft!

Op dinsdagen/vrijdagen kunnen er wisselende waarnemend huisartsen in de praktijk werkzaam zijn.

De praktijk is gesloten op de donderdagmiddag.

Zomervakantie: 20 juli  t/m  7 augustus
Waarneming, uitsluitend bij medische urgentie:
20  t/m  31 juli:

A  t/m  H M.L.A. Jansen            078- 614 74 42
I  t/m  Q T.Nieboer/S.Raaff     078- 613 50 96
R  t/m  Z B.J. Weijters              078- 613 54 88


3   t/m  7 augustus:

A  t/m  J T.Nieboer/S.Raaff    078- 613 50 96
K  t/m  Z B.J. Weijters             078- 613 54 88 

Tijdens vakanties  is het NIET mogelijk afspraken te maken of herhaalrecepten aan te vragen via E-health!

U kunt voor een afspraak bellen tussen 8.00 en 11.00.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dit om een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is  (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Dit geldt ook bij het aanvragen van een visite.
Heeft u meerdere klachten of vragen, geef dit aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen wij hiermee rekening houden in de agenda.

U kunt ook een afspraak  bij de assistentes maken voor o.a. injecties, stikstofbehandeling voor wratten, oren uitspuiten, uitstrijkjes, bloeddrukmeting, hechtingen verwijderen en urine onderzoek.

In de praktijk worden co-assistenten van de Erasmus Universiteit opgeleid.