Praktijk T.C. Nieboer & S.F. Raaff

 

 

 

 

 

Welkom bij onze praktijk.

Wij zijn als huisartsen sinds 1985 werkzaam in Dordrecht.
Als u een afspraak maakt op het spreekuur, zijn er maximaal 10 minuten beschikbaar. Als u langere tijd nodig heeft, voor meerdere klachten of iets waar uitgebreider aandacht aan besteed moet worden (spanningsklachten, moeheidsklachten, ingreepjes of het plaatsen van een spiraal), is het belangrijk dat u dat aangeeft bij  het plannen van de afspraak.
Onze assistentes zijn zeer ervaren en daarom goed in staat met u te overleggen over de ernst van uw klacht en de mate van spoed. Verder voeren zij zelfstandig verrichtingen uit, zoals het maken van uitstrijkjes, het maken van een  ECG, urine onderzoek, het uitspuiten van oren, het wrattenspreekuur, het meten van uw bloeddruk, glucose, Hb, het toedienen van injecties en het afnemen van een gehoortest ( audiogram) en doppleronderzoek.

Klik op  E-health  om u te registreren of in te loggen voor het online maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten of het stellen van een niet spoedeisende vraag (e-consult).
Nadat u zich heeft geregistreerd dient u deze  aanmelding eenmalig persoonlijk te bevestigen aan de balie bij uw praktijk zodat uw medische privacy gewaarborgd is en blijft!

De praktijk is gesloten i.v.m. vakantie van 13 juni  t/m  7 juli
Waarneming uitsluitend bij medische urgentie:

 A  t/m  H  M.L.A. Jansen              614 74 42
 I  t/m  Q  B.J. Weijters                613 54 88
 R  t/m  Z  E.N. vd Wekken           613 92 01

Tijdens vakanties  is het NIET mogelijk afspraken te maken of herhaalrecepten aan te vragen via E-health!

Aanwezigheid huisartsen:

T. Nieboer :  Maandag , dinsdag, afwisselend donderdagochtend.
S.Raaff :
Woensdag, vrijdag en afwisselend donderdagochtend.

De praktijk is gesloten op donderdagmiddag.

Assistentes:

Simone Maandag en dinsdag, afwisselend de donderdagochtend
Fabienne
Woensdag en vrijdag, afwisselend de donderdagochtend

Binnen onze praktijk worden huisartsen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam opgeleid.
U kunt het natuurlijk altijd aangeven als u liever uw huisarts apart wilt spreken.