Praktijk T.C. Nieboer & S.F. Raaff

 

 

 

 

 

Welkom bij onze praktijk.

Vanaf  september 2019 is dhr. W. van Eijsden, huisarts, op de donderdag en vrijdag werkzaam in de praktijk.
Dr. Nieboer en dr. Raaff zijn op die dagen afwezig.

Klik op E-health  om u te registreren of in te loggen voor het online maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten of het stellen van een niet spoedeisende vraag (e-consult).
Nadat u zich heeft geregistreerd dient u deze  aanmelding eenmalig persoonlijk te bevestigen aan de balie bij uw praktijk zodat uw medische privacy gewaarborgd is en blijft!

Zomervakantie: 15 juni  t/m  3 juli
Waarneming, uitsluitend bij medische urgentie:

 A  t/m  H M.L.A. Jansen                614 74 42  
 I  t/m  Q B.J. Weijters                  613 54 88
 R  t/m  Z E.N. vd Wekken             613 92 01      

Tijdens vakanties  is het NIET mogelijk afspraken te maken of herhaalrecepten aan te vragen via E-health!

Als u een afspraak maakt op het spreekuur, zijn er maximaal 10 minuten beschikbaar. Als u langere tijd nodig heeft, voor meerdere klachten of iets waar uitgebreider aandacht aan besteed moet worden (spanningsklachten, moeheidsklachten, ingreepjes of het plaatsen van een spiraal), is het belangrijk dat u dat aangeeft bij  het plannen van de afspraak.
Onze assistentes zijn zeer ervaren en daarom goed in staat met u te overleggen over de ernst van uw klacht en de mate van spoed. Verder voeren zij zelfstandig verrichtingen uit, zoals het maken van uitstrijkjes, het maken van een  ECG, urine onderzoek, het uitspuiten van oren, het wrattenspreekuur, het meten van uw bloeddruk, glucose, Hb, het toedienen van injecties en het afnemen van een gehoortest ( audiogram) en doppleronderzoek.

De praktijk is vanaf  september 2019 gesloten op dinsdagmiddag.

Aanwezigheid huisartsen vanaf  september 2019:

T. Nieboer :  Maandag  en afwisselend dinsdagochtend.
S. Raaff :
Woensdag en afwisselend dinsdagochtend.
W. van Eijsden: Donderdag en vrijdag


Assistentes:

Simone Maandag en donderdag, afwisselend de dinsdagochtend
Fabienne
Woensdag en vrijdag, afwisselend de dinsdagochtend

Binnen onze praktijk worden huisartsen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam opgeleid.
U kunt het natuurlijk altijd aangeven als u liever uw huisarts apart wilt spreken.