Praktijk M.L.A. Jansen

Janssen foto website aug 2015 marco + 3 ass

 

 

 

 

 

Klik op  E-health  om u te registreren of in te loggen voor het online maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten of het stellen van een niet spoedeisende vraag (e-consult).
Nadat u zich heeft geregistreerd dient u deze  aanmelding eenmalig persoonlijk te bevestigen aan de balie bij uw praktijk zodat uw medische privacy gewaarborgd is en blijft!

Bij het maken van een afspraak bij de huisarts zal de assistente vragen naar de reden van uw bezoek aan de praktijk. Dit om U zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen. Dit geldt ook als u een visite aanvraagt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De praktijk is op woensdagmiddag gesloten.

Bij de assistente kunt u na afspraak terecht voor injecties, stikstofbehandeling voor wratten, oren uitspuiten, uitstrijkjes, hechtingen verwijderen , bloeddrukmeting en urine – en bloedonderzoek.

Afwezig:

Zomervakantie  29 juli  t/m  16 augustus
Waarneming uitsluitend bij medische urgentie:

=> 29 juli  t/m  9 augustus:

 A  t/m  J TC Nieboer/SF Raaff:   613 50 96      
 K  t/m  Z  B.J. Weijters:                  613 54 88
          

=> 12  t/m  16 augustus:

 A  t/m  J TC Nieboer/SF Raaff:   613 50 96      
 K  t/m  Z  E.N. vd Wekken:            613 92 01
          

Tijdens vakanties  is het NIET mogelijk afspraken te maken of herhaalrecepten aan te vragen via E-health!