Home

Welkom op de website van Gezondheidscentrum Op 1 Lijn .

Op deze site vindt u alle informatie en het meest recente nieuws over de vier zelfstandige huisartsenpraktijken die binnen ons gezondheidscentrum gevestigd zijn.
Ook andere medische ontwikkelingen, belangrijke informatieve websites zoals www.thuisarts.nl en informatie over bijvoorbeeld griepvaccinaties. Zo vindt U de informatie over de Bevolkingsonderzoeken ( cervix, borst, en darmafwijkingen) op de site van het RIVM.

AFWEZIG:

T.C.Nieboer/S.F.Raaff: 22 juni t/m 7 juli
Waarneming

E.N. van der Wekken: 26 t/m 30 juni
De praktijk wordt deze week waargenomen door Mw. L Zhu.

B.J. Weijters: 10  t/m  28 juli
Waarneming

M.L.A Jansen: 24 juli  t/m  11 augustus
Waarneming 

E.N. van der Wekken: 31 juli  t/m  11 augustus
Waarneming

 

Sinds 1 juli 2015 zijn de praktijken M.L.A.Jansen, E.N van der Wekken en T.C.Nieboer/S.F.Raaff online voor herhaalrecepten, het maken van afspraken en e-consult.
Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor patiënten die bij bovengenoemde drie praktijken staan ingeschreven.
Voor meer informatie en aanmelden gaat u (via huisartspraktijken bovenzijde pagina) naar de pagina van uw huisarts, klik daar op E-health  en u wordt vanzelf doorverwezen.

 

NHG_Keur_R_CMYK_Blauw_22 jan13 Accreditatie: De huisartspraktijken Jansen, van der Wekken en Nieboer-Raaff  hebben het accreditatie-keurmerk van de NHG behaald. Dit houdt in dat er gelet wordt op de kwaliteit van de  medische zorg en de praktijkorganisatie. Ook wordt belang gehecht aan de mening van de  ingeschreven patienten over de geleverde zorg. Dit keurmerk wordt jaarlijks getoetst.


Kloppen uw contactgegevens nog ?
Graag veranderingen van telefoonnummer ( 06!) en/of adres doorgeven aan onze assistentes zodat we u kunnen bereiken om bijvoorbeeld  uitslagen door te geven/te bespreken  of het plannen/wijzigen van afspraken. Houdt u er rekening mee dat een ingeplande afspraak  bij uw huisarts, maar zeker ook bij de POH GGZ en POH Somatiek tijdig afgebeld moet worden als u verhinderd bent. Er wordt een half uur tot drie kwartier ingepland bij sommige verrichtingen ( POH GGZ, Spirometrie, eerste consult diabetes). Deze tijd hebben wij hard nodig voor eventuele andere patiënten.

Elektronisch Patiënten Dossier:
Het is van belang dat u beslist of u toestemming wilt verlenen tot inzage in het Elektronisch Patiënten Dossier ( EPD of LSP = Landelijk SchakelPunt). U kunt dit regelen via www.ikgeeftoestemming.nl.  U wordt alleen aangemeld bij het LSP met uw toestemming!

Eigen bijdrage/Eigen Risico:
Bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw eigen risico. Kosten die voortvloeien uit dat bezoek, bijvoorbeeld apotheek, weefselonderzoek (na een ingreep), verbandmiddelen, urine- en bloedonderzoek en een verwijzing tellen wel mee. Deze kosten die u maakt worden ten laste van uw eigen risico gebracht. Als dat opgebruikt is gaat uw zorgverzekeraar betalen.
U kunt verdere informatie vinden op www.watzegtmijnpolis.nl
Fysiotherapie valt niet onder de basisverzekering en wordt alleen vergoed als u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Het staat los van het eigen risico.